Сербия. Панчево. 2016г.

         

 

            

     

   

   

  

                    Панчево. Абстракция.